Поурочные планы по чеченской литературе 3 класс
By quipremelpat Follow | Public

Музыка 3 класс. Поурочные планы по программе Е.Д. Критской➡ Download: Поурочные планы по чеченской литературе 3 классБерашна 1емар ду олхазарш вовшех къасто , уьш довза. Яздархочун сурт 2 Хь. Нашхоев, «Сан йиша» Ш.поурочные планы по чеченской литературе 3 класс

Х1ара Ама ю -Амегахь х1ун ю? Х1ун ю кхарна юкъахь совнаха? Ахматова, « Бен» Хь. Дешархошна 1емар ду 1амийначу бакъонашца йог1у диктант язъян. Ойлаяр , тидамбар кхиор.

Байташ т1ехь дуьйпург хьехархочун г 1 оьнцабераша кхочушдо 6. Иза урокехь жоп луш волчунна юкъалелхаш ю -Ишттаниг дан мегар дуй? Эсамбаевн сурт а гойтуш цунах лаьцна дуьйцу.поурочные планы по чеченской литературе 3 класс

Поурочные разработки по чеченской литературе 3 класс - Мамакаевн стихотворени «Гуьйренан суьрташ» дагахь 1амор. Нийса а, шера а , дийцаран тексташ еша 1амор..поурочные планы по чеченской литературе 3 класс

Урок Чеченского языка. Урок № 1

Нохчийн литература Тема: «Кхоллараллин лехамехь» Б. Аг1о 77-78 1алашо: Б. Чалаевн «Кхоллараллин лехамехь» ц1е йолу дийцар довзийтар. Нийса а , кхеташ а , шера а дийцаран тексташ еша 1амор. Дешархошна керл корматталла йовзийтар. Иза караерзо лаам кхоллар. Нохчийн шайн кхиамехь г1арабевлла нах бовзуьйтар, царех дозалла дан 1амор. Царех тарбала лаам кхиор. Билгалбаьхна кхиамаш: берашна 1емар ду меллашачу озана т1 ера ч1ог1ачу озана т1е а воьрзуш дийцаран тексташ еша 1амор. Дийцаран чулацамах кхета а 1емар ду бераш. Берашна 1емар ду хьехархочун хаттаршна жоьпаш дала. Берашна евзар ю керла корматалла иза йовза а , караерзо лаам кхоллалур бу. «Со а хир ву г1ишлоярхо» ц1е йолу дийцар -Д1адеша дийцар. Х1ун хаьа шуна цу г1ишлойх лаьцна? Бекъа ю со, къорза ц1ок. Когийн бергаш ас туху, Лаахь, хьо а хохкур ву. Хьажал, со мел хаза ю: Мел тамехь ду ц1ога, кхес, Ц1ок-ц1ок, ц1ок-ц1ок Йодур ю со хилла ткъес! «Кхоллараллин лехамехь» -Мила ву цуьнан автор? Ча аев -Х1ун болх д1ахьур бу аша и дийцар дика 1амийта? Х1ун кхиамаш бахалур бу шуга тахана? Чалаевн «Кхоллараллин лехамехь» ц1е йолу дийцар. Вайна 1емар ду нийса а , шера а , кхеташ а нийса а дийцаран тексташ еша. Шуна евзар ю керла корматалла. И хоьттича шуна хуур ду: вайна муьлха корматалла евзар ю. Актер -Мила ву актер? Чалаевн « Кхоллара ллин лехамехь» ц1е йолчу дийцаран 1-ра дакъа. Актер ву -Иза юккъахь волуш муьлха кино гина шуна? Чхьаьвриг Бос сийначу бацалахь, Можачу цу зезаг т1ехь, Къорза коч а юьйхина, Хаза чхьаьвриг, жима чхьаьвриг Т1емаяьлла лелара. Махца тайна ю со лесташ, Цуьнца цхьаьна д1асалесташ. Суна карий зезаг т1ехь Йоккха 1аьржа чхьаьвриг. Карахь латто ца лаьа, Кисна юьллу ас иза. Бераша гойту Ой, охьаюьйжи, лаьтта юьйжи, Охьатаь1а Ченех юзуш сан чхьаьвриг. Т1емаяьлла д1аяха, д1аяха, Т1емаш лестош, генна д1а. Керла тема кхин д1а а хьехар. Чалаевн « Кхоллараллин лехамехь» ц1е йолу дийцаран 1-ра. Чалаевн « Кхоллараллин лехамехь» ц1е йолу дийцаран 1-ра дакъа. Хьайн белхан мах хадош сурт дилла маьлхан? Ц1ахь бан болх балар. Чалаевн « Кхоллараллин лехамехь» 1-ра дакъа д1адеша. Нохчийн литература Тема: «Кхоллараллин лехамехь» Б. Аг1о 77-78 1алашо: Б. Чалаевн «Кхоллараллин лехамехь» ц1е йолу дийцар довзийтар. Нийса а , кхеташ а , шера а дийцаран тексташ еша 1амор. Дешархошна керл корматталла йовзийтар. Иза караерзо лаам кхоллар. Нохчийн шайн кхиамехь г1арабевлла нах бовзуьйтар, царех дозалла дан 1амор. Царех тарбала лаам кхиор. Билгалбаьхна кхиамаш: берашна 1емар ду меллашачу озана т1 ера ч1ог1ачу озана т1е а воьрзуш дийцаран тексташ еша 1амор. Дийцаран чулацамах кхета а 1емар ду бераш. Берашна 1емар ду хьехархочун хаттаршна жоьпаш дала. Берашна евзар ю керла корматалла иза йовза а , караерзо лаам кхоллалур бу. Чалаевн « Кхоллараллин лехамехь» 1-ра дакъа дийцаран -Д1адеша дийцаран 1-ра дакъа. Со ду экха, Хьо ду экха. Со - дахка, Ткъа хьо - хьакха. Хьо - х1илланча, Со-хьекъалча. Хьекъал дерг - Д1аволуш верг. «Кхоллараллин лехамехь» -Мила ву цуьнан автор? Ча аев -Х1ун болх д1ахьур бу аша и дийцар дика 1амийта? Х1ун кхиамаш бахалур бу шуга тахана? Чалаевн «Кхоллараллин лехамехь» ц1е йолу дийцар. Вайна 1емар ду нийса а , шера а , кхеташ а нийса а дийцаран тексташ еша. Шуна евзар ю керла корматалла. Чалаевн « Кхоллара ллин лехамехь» ц1е йолчу дийцаран 1-ра дакъа. Актер хуьлий , ролаш ловзайо -Кхин х1ун корматалла евза вайна Дудаевн? Иза гочдархову, киноматограф -Хьенан произведенеш гочйина цо? Пушкинан -Мила ву цунна кинош йохуш г1о деш? Омаев -Мила ву Д. Керла тема кхин д1а а хьехар. Чалаевн « Кхоллараллин лехамехь» ц1е йолу дийцаран 2-г1а дакъа. Чалаевн « Кхоллараллин лехамехь» ц1е йолу дийцаран 2- г1а дакъа. Хьайн белхан мах хадош сурт дилла маьлхан? Ц1ахь бан болх балар. Чалаевн « Кхоллараллин лехамехь» 2-г1а дакъа д1адеша.


1 Follower
Comments